ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านฝ้าย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030154
PERCODE 6 หลัก260683
กระทรวง 10 หลัก1031260683
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝ้าย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Fai School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านฝ้าย
ตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044666292
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260683
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.861198
Longitude
102.734487

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน