ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกวางทอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030155
PERCODE 6 หลัก260667
กระทรวง 10 หลัก1031260667
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกวางทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkuangtong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหนองกวางทอง
ตำบลสระแก้ว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0895790792
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260667
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.803286
Longitude
102.689473

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน