ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลหนองหงส์
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030156
PERCODE 6 หลัก260660
กระทรวง 10 หลัก1031260660
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลหนองหงส์
ชื่อ (อังกฤษ)Anubannonghong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านโนนกระสัง
ตำบลสระแก้ว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044669060
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260660
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.846523
Longitude
102.682517

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน