ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
เบญจมาศกุญชร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030157
PERCODE 6 หลัก260674
กระทรวง 10 หลัก1031260674
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เบญจมาศกุญชร
ชื่อ (อังกฤษ)Benjamaskoonchon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบุ่งช้าง
ตำบลสระทอง
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0817256365
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260674
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.887681
Longitude
102.654941

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน