ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองโคลน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030158
PERCODE 6 หลัก260675
กระทรวง 10 หลัก1031260675
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโคลน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKLON
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหนองโคลน
ตำบลสระทอง
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44630442
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260675
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.88842513
Longitude
102.6903638

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน