ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030159
PERCODE 6 หลัก260676
กระทรวง 10 หลัก1031260676
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)bansaodiawanusorn
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านไทรงาม
ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260676
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.923957
Longitude
102.635317

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน