ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองเต่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030160
PERCODE 6 หลัก260677
กระทรวง 10 หลัก1031260677
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเต่า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหนองเต่า
ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260677
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.93391003
Longitude
102.5863961

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน