ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านนายาวสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030161
PERCODE 6 หลัก260673
กระทรวง 10 หลัก1031260673
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนายาวสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannayaosamakkee
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านนาอุดม
ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0647679164
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260673
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.92150132
Longitude
102.6248003

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน