ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030162
PERCODE 6 หลัก260670
กระทรวง 10 หลัก1031260670
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkok
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหนองกก
ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630168
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260670
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.917613
Longitude
102.607663

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน