ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านไทรออ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030163
PERCODE 6 หลัก260671
กระทรวง 10 หลัก1031260671
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทรออ
ชื่อ (อังกฤษ)Saior
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านไทรออ
ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260671
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.95092951
Longitude
102.5564964

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน