ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดโนนศรีคูณ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030164
PERCODE 6 หลัก260668
กระทรวง 10 หลัก1031260668
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโนนศรีคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)watnonsrikoon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านศรีสมบูรณ์
ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044186295
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260668
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.893476
Longitude
102.612245

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน