ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านกระเบื้อง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030166
PERCODE 6 หลัก260664
กระทรวง 10 หลัก1031260664
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบื้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankrabueng
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านโคกกระเบื้อง
ตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044660393
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260664
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.830594
Longitude
102.625681

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน