ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านศรีม่วงแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030167
PERCODE 6 หลัก260661
กระทรวง 10 หลัก1031260661
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีม่วงแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANSRIMUANGDANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหนองชัยศรี
ตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260661
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.804681
Longitude
102.611571

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน