ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโนนสูงน้อย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030168
PERCODE 6 หลัก260662
กระทรวง 10 หลัก1031260662
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสูงน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsongnoi
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านใหม่พัฒนา
ตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044119589
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260662
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.83528603
Longitude
102.6386789

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน