ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านศรีภูมิ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030169
PERCODE 6 หลัก260663
กระทรวง 10 หลัก1031260663
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีภูมิ
ชื่อ (อังกฤษ)BANSRIPOOM
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านศรีสระยาง
ตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630401
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260663
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.803247
Longitude
102.653225

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน