ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030170
PERCODE 6 หลัก260684
กระทรวง 10 หลัก1031260684
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonvatkokklangsramakavittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโคกกลาง
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0892841214
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260684
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.870877
Longitude
102.602881

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน