ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดห้วยหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030171
PERCODE 6 หลัก260685
กระทรวง 10 หลัก1031260685
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดห้วยหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Huay Hin School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านห้วยหิน
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044186309
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260685
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.883751
Longitude
102.612096

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน