ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองเพชร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030172
PERCODE 6 หลัก260686
กระทรวง 10 หลัก1031260686
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpech school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองเพชร
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-119594
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260686
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.884038
Longitude
102.559428

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน