ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030173
PERCODE 6 หลัก260687
กระทรวง 10 หลัก1031260687
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านใหม่พัฒนา
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044666146
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260687
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.880853
Longitude
102.600844

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน