ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030174
PERCODE 6 หลัก260690
กระทรวง 10 หลัก1031260690
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์ทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banphothong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านโพธิ์ทอง
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260690
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.860556
Longitude
102.568574

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน