ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสำราญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030175
PERCODE 6 หลัก260688
กระทรวง 10 หลัก1031260688
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)bansumran
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านโนนสำราญ
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0832428596
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260688
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.844185
Longitude
102.597239

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน