ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกโสนทองวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030176
PERCODE 6 หลัก260689
กระทรวง 10 หลัก1031260689
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกโสนทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSANOTONGVITTAYA
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านโคกล่าม
ตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-630170
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260689
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.852166
Longitude
102.635293

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน