ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโกรกแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030177
PERCODE 6 หลัก260731
กระทรวง 10 หลัก1031260731
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโกรกแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)krokkaew
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านซับบอน
ตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044607900
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260731
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.608661
Longitude
102.614221

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน