ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วราวัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030178
PERCODE 6 หลัก260732
กระทรวง 10 หลัก1031260732
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วราวัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)warawattana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านนาตากลม
ตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0945276898
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260732
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.617452
Longitude
102.628067

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน