ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030179
PERCODE 6 หลัก260735
กระทรวง 10 หลัก1031260735
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongbang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านดงสันติ
ตำบลดงอีจาน
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044112225
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260735
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.55512192
Longitude
102.5394027

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน