ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านม่วงงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030180
PERCODE 6 หลัก260738
กระทรวง 10 หลัก1031260738
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Banmung-ngam
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านม่วงงาม
ตำบลดงอีจาน
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0813212526
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260738
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.514346
Longitude
102.496234

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน