ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านดอนสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030181
PERCODE 6 หลัก260737
กระทรวง 10 หลัก1031260737
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonsomboon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านดอนสมบูรณ์
ตำบลดงอีจาน
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260737
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.571683
Longitude
102.514575

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน