ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านทุ่งจังหัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030182
PERCODE 6 หลัก260736
กระทรวง 10 หลัก1031260736
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งจังหัน
ชื่อ (อังกฤษ)Tungjunghun
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี
ตำบลทุ่งจังหัน
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819772889
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260736
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.607408
Longitude
102.550771

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน