ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านขลุงไผ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030183
PERCODE 6 หลัก260734
กระทรวง 10 หลัก1031260734
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขลุงไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Khlungphai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านขลุงไผ่
ตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044607810
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260734
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.54579064
Longitude
102.5875828

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน