ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านอุบลสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030184
PERCODE 6 หลัก260733
กระทรวง 10 หลัก1031260733
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอุบลสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)ubonsamukkee
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านอุบลสามัคคี
ตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044607237
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260733
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.540786
Longitude
102.613995

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน