ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลโนนสุวรรณ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030185
PERCODE 6 หลัก260730
กระทรวง 10 หลัก1031260730
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลโนนสุวรรณ
ชื่อ (อังกฤษ)Anubannonsuwan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านทรัพย์สุวรรณ
ตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-607225
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260730
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.579248
Longitude
102.598041

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน