ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลโนนดินแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030186
PERCODE 6 หลัก260777
กระทรวง 10 หลัก1031260777
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลโนนดินแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Anubannondindaeng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านโนนดินแดง
ตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044606360
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260777
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.309761
Longitude
102.744227

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน