ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030187
PERCODE 6 หลัก260786
กระทรวง 10 หลัก1031260786
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansubsomboon
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านซับสมบูรณ์
ตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260786
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.316843
Longitude
102.726524

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน