ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านซับคะนิง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030188
PERCODE 6 หลัก260787
กระทรวง 10 หลัก1031260787
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซับคะนิง
ชื่อ (อังกฤษ)Subkaning
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านซับคะนิง
ตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-9676065
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260787
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.31232918
Longitude
102.8023782

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน