ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านคลองหิน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030189
PERCODE 6 หลัก260780
กระทรวง 10 หลัก1031260780
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองหิน
ชื่อ (อังกฤษ)banklonghin
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านคลองหิน
ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0624153946
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260780
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.216078
Longitude
102.697991

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน