ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030190
PERCODE 6 หลัก260788
กระทรวง 10 หลัก1031260788
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbonthanchaowpa
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหนองบอน
ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630093
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260788
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.269132
Longitude
102.685125

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน