ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านป่าไม้สหกรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030191
PERCODE 6 หลัก260782
กระทรวง 10 หลัก1031260782
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าไม้สหกรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banpamaisahakorn
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านป่าไม้สหกรณ์
ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819679623
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260782
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.279662
Longitude
102.723101

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน