ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านลำนางรอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030192
PERCODE 6 หลัก260783
กระทรวง 10 หลัก1031260783
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำนางรอง
ชื่อ (อังกฤษ)Lamnangrong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านลำนางรอง
ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0918272759
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260783
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.189326
Longitude
102.686091

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน