ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030193
PERCODE 6 หลัก260784
กระทรวง 10 หลัก1031260784
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเสม็ด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsamet
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหนองเสม็ด
ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260784
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.160683
Longitude
102.664266

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน