ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านคลองโป่ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030194
PERCODE 6 หลัก260785
กระทรวง 10 หลัก1031260785
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongpong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านคลองโป่ง
ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0892823990
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260785
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.235251
Longitude
102.700467

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน