ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านน้อยสะแกกวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030195
PERCODE 6 หลัก260781
กระทรวง 10 หลัก1031260781
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้อยสะแกกวน
ชื่อ (อังกฤษ)sakeaguan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านน้อยสะแกกวน
ตำบลส้มป่อย
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044606555
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260781
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.333502
Longitude
102.750061

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน