ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านส้มป่อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030196
PERCODE 6 หลัก260778
กระทรวง 10 หลัก1031260778
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้มป่อย
ชื่อ (อังกฤษ)BanSompoi School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านส้มป่อย
ตำบลส้มป่อย
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044606576
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260778
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.344582
Longitude
102.757294

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน