ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030197
PERCODE 6 หลัก260779
กระทรวง 10 หลัก1031260779
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkoktabangsamakki
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหนองกก
ตำบลส้มป่อย
อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260779
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.35733958
Longitude
102.7645493

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน