ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030198
PERCODE 6 หลัก260812
กระทรวง 10 หลัก1031260812
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Charoensuk School
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านสายบัว
ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0854796009
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260812
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.552571
Longitude
102.854581

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน