ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030199
PERCODE 6 หลัก260813
กระทรวง 10 หลัก1031260813
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsakae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองสะแก
ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630209
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260813
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.582645
Longitude
102.882499

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน