ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030200
PERCODE 6 หลัก260814
กระทรวง 10 หลัก1031260814
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสี่เหลี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)BANSILEIM
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านสี่เหลี่ยม
ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0896242822
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260814
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.609676
Longitude
102.8844262

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน