ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030201
PERCODE 6 หลัก260815
กระทรวง 10 หลัก1031260815
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)BanPoonsuk (prachanukul)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านพูนสุข
ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819775130
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260815
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.598308
Longitude
102.859251

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน