ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านดอนไม้ไฟ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030202
PERCODE 6 หลัก260808
กระทรวง 10 หลัก1031260808
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนไม้ไฟ
ชื่อ (อังกฤษ)Donmaifai
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านชุมชนดอนงามพัฒนา
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-110423
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260808
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.591551
Longitude
102.912796

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน