ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านบัวตะเคียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030203
PERCODE 6 หลัก260811
กระทรวง 10 หลัก1031260811
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัวตะเคียน
ชื่อ (อังกฤษ)BANBUATAKIAN
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านบัวตะเคียน
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044628397
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260811
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.546891
Longitude
102.903724

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน