ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030204
PERCODE 6 หลัก260806
กระทรวง 10 หลัก1031260806
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Wutamparam School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านตาเป๊ก
ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044628020
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260806
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.56687596
Longitude
102.9003538

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน